Biz Kimiz?

Türkiye’de yaşayan İslam Ülkelerinin farklı coğrafyalarından akademik yeterliliğe sahip kardeşlerle birlikte yaratılış gayesine , fıtrata uyarak , yeniden değerler eğitimini tesis etmeye çalışan ve uğraşan bir topluluktur.

Gayemiz

İlgili çalışmalarda yaratılış gayesi ve fıtrata tabi olup , Allah’a (c.c.) gereği gibi ‘’kul ‘’ olma ve Habib’ine (s.a.v.) ‘’Ümmet ‘’ olabilmektir.

Misyonumuz

Yaratılış gayesinin idrakinde olarak Allah’a (c.c.) kul Habib’ine (s.a.v.) Ümmet olma şuurunu hep zinde tutarak İslami-insani ilimleri Selef-Halef usulü ile mecz ederek tedris eden ,okuyan,okutan ,yaşatan ve topluma faydalı,yararlı öncüler ve ‘’Alimler’’ yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Misyonumuzdaki hedefleri en güzel şekilde ortaya koyabilecek, yetiştirebilecek kalıcı örnek kurumlar ve müesseseler inşa etmektir.