Projelerimiz

  • Türkiye ve İslam Ülkelerinden ‘’Osmanlı Arşiv Uzmanı’’ oluşturma projemiz
  • 81 Yetim ile 81 İlimizi ziyaret
  • Dil Köyü
  • Yetim Eğitim Merkezi
  • Geçmişten Günümüze ‘’Selef Alimlerimiz’’
  • Muhacir Yetimlere yönelik Arapça-Türkçe ödüllü Yarışmalar
  • Türk-Suriye vd.Ülke Yemekeleri Günleri
  • Osmanlı-Türk Alimleri Teracim Tercümeleri