İlme Destek Derneği

İLDES bilgi ve insani değerleri önemseyen ve ülkemizde lisans üstü eğitim gören , ‘’Türkiye Sevdalısı ‘’farklı ülke vatandaşları ile 22/05/2017 tarihinde birlikte kurulan legal bir dernektir.

İLDES soyal-fen bilimleri vd. ve öğrencilerine ayırım gözetmeksizin destek vermek üzere kurulmuştur.

İLDES genelde tüm öğrencilere özelde ülkemizdeki var olan yetim, öksüz ve kimsesiz öğrencilerin eğitimlerine yönelik plan, proje ve eğitim çalışmalarını hedeflemektedir.

İLDES özelde ülkemizdeki misafir, muhacir yetim çocuklarımızın adaptasyonu, kendi değerlerimizi öğretmek ve topluma faydalı bireyler oluşturmayı hedeflemektedir.

İLDES muhacir yetimlerimize Türkçe ve Osmanlı Türkçesi’ni en güzel bir şekilde öğretmek , tarihi kültür mirasımızı okuyup, anlayan ve en doğru bir şekilde yorumlayıp ortaya koyabilecek ‘’Osmanlı Arşiv Uzmanı’’ yetiştirmek ve ilgili zaman ve mekanlarda ödüllü yarışmalar yapmayı hedeflemektedir.

İLDES faklı kültür , birikim ve tecrübelerini mahalli ve konferans ve sempozyumlarla ülkemiz insanlarına en güzel şekilde sunmayı hedeflemektedir.

İLDES genelde dünya ülkeleri özelde İslam Ülkeleri arasında kardeşlik ve barışa dayalı ilişkiler tesis etmeyi hedeflemektedir.

İLDES ülkemizin tarihi miras, bilgi, birikim ve tecrübelerini tüm dünyaya en güzel ve en doğru bir şekilde aktarmayı hedeflemektedir.

İLDES özetle öz güveni yüksek, geçmişi iyi bilen, geleceği bunun üzerine inşa edebilen ülkesine , kendi öz değerlerine saygılı , milleti ve devletine faydalı bireyler ve bütün bunları yapabilecek , gelecek nesillere de aktarabilecek güvenilir kurum ve müesseleler inşa etmeyi hedeflemektedir.