İLDES İLME DESTEK DERNEĞİ’nin sistematik olarak haftalık düzenlediği İLDES ZOOM PROGRAMI ” İLDES SÖYLEŞİLERİ ” devam ediyor.

455

30 / 10 / 2020 Cuma günü saat : 20 :30 ‘da başlayacak olan Söyleşi’nin konusu ”Maveraünnehir’de İlmi Hayat” konulu programa aşağıda isimleri verilen hocalarımız iştirak edeceklerdir.Tüm ilgili kardeşlerimizi , ilim sevdalılarını İLDES İlme Destek Derneği , OSİA Osmanlı İlimler Akademisi ve İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi iş birliğiyle hazırladığımız bu güzel programımıza  bekliyoruz.

Moderatör :

Doç. Dr. Abdulkadir Macit / Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Konuşmacılar :

Doç. Dr. Osman Aydınlı / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Maveraünnehir’in Stratejik Coğrafi Yapısı ve Kısa Tarihi ile Eski Tarihlerden İtibaren Maveraünnehir’deki Canlı Kültürel Ortamın Saikleri”

Prof. Dr. Murtaza Bedir / İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Maveraünnehir Döneminin Hanefi Mezhebi Tarihindeki Yeri”

Prof. Dr. Sönmez Kutlu / Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Maveraunnehir’de Mezheplerin Oluşumu ve Maturidiliğin Gelişimi”

Doç. Dr. Tuncay Başoğlu / TDV İslam Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı

“Fıkıh Çalışmaları Bakımından Maveraünnehir’in İki Dönemi”

Şövasil Ziyadov / Özbekistan Buhari Araştırma Merkezi Müdürü

“Özbekistan’da Yazma Eserler ve Arşiv”

MUKHAMMADIEV OTABEK BOZOROVICH / İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi Müd.Yard.

” İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi Fondi’deki Nadir Elyazma Eserler ”