Üstaşüz’ Şeyh Alim-i Rabbani Muhammed Salih Ekinci Hoca Ankara’da

1170

İLDES İlme Destek derneği olarak her ay düzenlenen “Yaşayan Alimlerimiz” İslam’da ilim ve Mes’uliyeti-Sorumlulukları” Söyleşi programına 2020 Ocak ayında doğu alimlerinden büyük alim Arabkendi Hoca’nın icazetli öğrencisi, çeyrek asırdan fazla, Konya’da kendinin kurduğu Medresesinde Talebe-i ilme islami ilimler ta-lim tedirisatini ifade eden tüm islam ülkelerinde te’lif ettiği Arapça eserleriyle bilinen, Ulema nezdinde kabul gören ve yüzlerce talebeye “İlmi” icazet veren Üstazü’ş Şehy Alimi Rabbani Muhammed Salih Hoca katılacaktır.